Danh sách sản phẩm của PANASONIC

Panasonic MX-337NDRA

Panasonic MX-337NDRA

Giá: 729,000 VND

PANASONIC INVERTER 234 lít

PANASONIC INVERTER 234 lít

Giá: 8,090,000 VND

PANASONIC INVERTER 255 lít

PANASONIC INVERTER 255 lít

Giá: 7,590,000 VND

PANASONIC  9 KG

PANASONIC 9 KG

Giá: 6,890,000 VND

PANASONIC INVERTER 10.5 KG

PANASONIC INVERTER 10.5 KG

Giá: 11,490,000 VND